DYREKTYWA O PRAWIE AUTORSKIM NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM

Dyrektywa w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym
(tzw. Dyrektywa DSM) została przyjęta przez Parlament Europejski 17 kwietnia 2019 roku.

Obecnie trwa proces wdrożenia zapisów Dyrektywy DSM do polskiego prawa. Projekt zmiany Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i opublikowany 10 stycznia 2023 roku.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12360954/12888011/12888012/dokument599316.pdf

Na ostatnim etapie przygotowania projektu, już po zakończeniu konsultacji społecznych, w projekcie pojawił się nagle zapis, wprowadzający zmianę w systemie rozliczeń na rynku muzycznym, który może mieć bardzo niekorzystne konsekwencje dla całego środowiska muzycznego w Polsce. Wprowadzenie tego zapisu pozbawi artystów wykonawców prawa do negocjowania wynagrodzenia za wykorzystanie swojej muzyki w serwisach streamingowych w ramach swoich umów fonograficznych. Tantiemy z tytułu streamingu artyści mieliby bowiem otrzymywać wyłącznie za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, co wiąże się nie tylko z dużymi opóźnieniami, ale przede wszystkim z pomniejszeniem należnej kwoty (ustawowo określonej) o opłatę administracyjną tejże organizacji.

Apelując o wyłączenie tego zapisu z projektu implementacji Dyrektywy DSM podnosimy dodatkowo, że:

· nie została przeprowadzona żadna ocena wpływu takiego zapisu na lokalny rynek muzyczny, nie ma też żadnych dowodów na jego skuteczność;
· Dyrektywa DSM nie obejmuje swoim zakresem treści zaproponowanej regulacji i nie powinna być rozpatrywana w ramach projektu zmian Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w procesie implementacji tej dyrektywy.

Więcej na ten temat Fakty i Mity

O Dyrektywie DSM

Dyrektywa ma na celu wprowadzenie jednolitych wytycznych dotyczących ochrony prawa autorskiego na rynku cyfrowym. Potwierdza obowiązek negocjowania ze środowiskami twórczymi warunków wykorzystywania treści kreatywnych.

Zapewni to równość twórców i bezpieczeństwo ich twórczości bez względu na wykorzystywane pola eksploatacji. Jednocześnie wprowadzi jasne i wspólne zasady wynagradzania twórców, w miejsce dowolności i uznaniowości w tym zakresie. 

Z powodów przede wszystkim finansowych i biznesowych niektóre platformy, wykorzystujące materiały zamieszczane przez użytkowników, unikały takiego obowiązku, powołując się na zapisy o ograniczeniu odpowiedzialności za świadczenie usług przechowywania danych (ang. hosting lub storage).

Dyrektywa DSM uniemożliwia dalsze korzystanie z poprzedniej niejasnej interpretacji prawa, prowadzącej do zaniżania wartości muzyki i innych chronionych treści w internecie, zwanej value gap.


25 komentarzy