RYNEK MUZYCZNY


Konkurencja na dzisiejszym rynku muzycznym jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy artysta może wejść na rynek praktycznie bez żadnych przeszkód i może skorzystać z ogromnej oferty, jeśli chodzi o nagranie i dystrybucję swojej muzyki. Ta bezprecedensowa dostępność daje ogromne możliwości. Jednak przy około 7 mln artystów korzystających z usług streamingu i 60 tys. utworów udostępnianych każdego dnia w samym tylko serwisie Spotify nie każdy artysta będzie w stanie utrzymać się ze streamingu, a dla wielu z nich przebicie się na rynku jest paradoksalnie trudniejsze.

PARTNERSTWO

W takiej sytuacji z pomocą przychodzą firmy fonograficzne. Decydując się na współpracę z wytwórnią fonograficzną, artysta otrzymuje wsparcie sprawnych i profesjonalnych zespołów, których zadaniem jest pomóc mu w osiągnięciu twórczego i komercyjnego sukcesu oraz budowaniu kariery. To od artysty zależy, jaką formę współpracy z wytwórnią płytową wybierze – od prostych umów dystrybucyjnych po ścisłą współpracę kreatywną i komercyjną.

INWESTYCJE

Firma fonograficzna to również ten element muzycznego ekosystemu, który inwestując w młode talenty jest największą siłą napędową całego rynku. Wytwórnie inwestują w profesjonalistów oraz infrastrukturę, dzięki czemu muzyki na świecie jest coraz więcej, odbiorcy mają do niej coraz szerszy i łatwiejszy dostęp, a artyści – większe szanse dotarcia do odbiorców.

SZANSE

Dzięki udoskonalaniu i przekształcaniu swojego biznesu firmy fonograficzne oferują artystom coraz większe możliwości. Wraz z rozwojem technologii, rosnącymi możliwościami środowiska cyfrowego i nowymi inwestycjami sektora fonograficznego zwiększają się również szanse na nowe źródła przychodów dla artystów: od usług streamingowych po metaverse czy np. muzykę w grach.

TRANSPARENTNOŚĆ

Wytwórnie fonograficzne zainwestowały dziesiątki milionów dolarów w swoje systemy informatyczne, aby uzyskać dostęp do bezprecedensowej liczby danych z cyfrowych serwisów muzycznych. Dzięki temu firmy fonograficzne oferują artystom transparentność w zarządzaniu oraz większy niż kiedykolwiek wcześniej wgląd w rynek, w tym dostęp do danych i analiz w czasie rzeczywistym za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi internetowych.

KONKURENCYJNOŚĆ

Rozwój rynku i uczciwa konkurencja są korzystne dla całej społeczności muzycznej, oferując artystom i twórcom więcej możliwości. Istnieją wyraźne dowody na to, że wynagrodznie wypłacane artystom rosnie, a firmy fonograficzne wprowadzają zmiany w systemie rozliczeń, takie jak wyzerowanie nieodzyskanych zaliczek w przypadku artystów o długim stażu czy dzielenie się nieprzypisanymi do żadnych artystów dochodami, które spływają do wytwórni z serwisów cyfrowych. Państwo powinno wspierać konkurencyjny rynek, na którym artyści i ich partnerzy komercyjni mogą swobodnie rozwijać nowe relacje biznesowe, z korzyścią dla wszystkich stron i bez zbędnej ingerencji regulacji ustawowych.

Podstawowe dane o rynku muzycznym

  • Wytwórnie fonograficzne inwestują rocznie 5,8 mld dolarów w marketing i działalność artystyczną (źródło: IFPI).
  • W latach 2015-2019 wzrost udziału artystów w przychodach ze sprzedaży muzyki był większy niż ten przypisany do wytwórni (źródło: IFPI).
  • Ponad 60 tys. nowych utworów dodawanych jest każdego dnia w serwisie muzycznym Spotify (źródło: Spotify Stream On event 2021 via MBW).
  • Ponad 8 mln artystów zamieściło swoje utwory w serwisie Spotify (źródło: Spotify Loud and Clear 2022).
  • O 120% (od 2017 r.) wzrosła liczba artystów, których katalog na Spotify generował tantiemy powyżej 50 tys. dolarów (źródło: Spotify Loud and Clear 2022).
  • W serwisie Apple Music jest ponad 90 mln utworów i 30 tys. playlist (źródło: Apple marketing).