STREAMING

Streaming: podstawowy kanał dystrybucji muzyki, który zastępuje sprzedaż fizyczną

Streaming zyskuje coraz większą popularność, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Ze tej formy korzysta już zdecydowana większość fanów muzyki. Według raportu IFPI „Engaging with Music 2022”, ze streamingu wideo w Polsce korzysta już blisko 89% badanych (82% globalnie) a ze streaming audio 61% (74% globalnie).

Streaming odpowiedzialny jest także za większość przychodów rynku muzycznego. Dzieje się tak m.in. dlatego, że z płatnych serwisów subskrypcyjnych audio korzysta coraz więcej osób – w Polsce to już 30% wszystkich użytkowników muzyki a globalnie ponad 46%.

Rosnące przychodu ze streamingu przekładają się na wzrost zarobków artystów wykonawców. Od 2017 r. o 120% wzrosła liczba artystów, których katalog na Spotify generował tantiemy powyżej 50 tys. dolarów (źródło: Spotify Loud and Clear 2022). Co także warte podkreślenia, w latach 2015-2019 wzrost udziału artystów w przychodach ze sprzedaży muzyki był większy niż ten przypisany do wytwórni (źródło: IFPI).Rosnące przychody artystów wykonawców to także zasługa cyfryzacji która przyniosła wysoką konkurencyjność rynku muzycznego. Obecnie każdy artysta może wejść na rynek praktycznie bez żadnych przeszkód i ma do dyspozycji ogromną ofertę w zakresie wsparcia swoich działań artystycznych, jak i dystrybucji samej muzyki. Dzięki rozwojowi cyfrowego rynku muzycznego artyści mają dziś pełną dowolność wyboru formy i zakresu współpracy z wytwórniami, dystrybutorami i serwisami muzycznymi.

Od wysokości zaangażowania, ryzyka finansowego i formy przyjętej współpracy z wytwórnią lub dystrybutorem zależy wysokość wypłacanych artystom tantiem i może wynosić od 15 do nawet 90% przychodu ze streamingu.

Dzisiaj w sektorze muzycznym to artyści wybierają z kim i jak chcą pracować, a mnogość wytwórni na polskim rynku świadczy o tym, że muzycy chętnie i często decydują się na współpracę z nimi, jako że dla muzyków wytwórnie są naturalnymi i pożądanymi partnerami.