Author - zpav-admin

IFPI OPUBLIKOWAŁA WYNIKI BADANIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA 20 RYNKACH MUZYCZNYCH

W jaki sposób słuchamy muzyki?

W październiku 2018 r. Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego IFPI opublikowała raport: Music Consumer Insight 2018, który zawiera analizę zachowań i preferencji konsumentów na 20 najważniejszych rynkach muzycznych na świecie. Raport oparty jest na badaniu przeprowadzonym przez agencję AudienceNet na demograficznie reprezentatywnej próbie użytkowników Internetu w wieku 16-64 lat. Po raz pierwszy badaniem objęta została również Polska. Raport w wersji prezentowanej poniżej zawiera dodatkowe dane dotyczące polskiego rynku muzycznego.

IFPI w sprawie projektu Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Komentarz Frances Moore, przewodniczącej Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), w sprawie projektu Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym:

Doceniamy wysiłki ustawodawców, zmierzające do znalezienia rozwiązania w tak złożonej materii. Część zapisów art. 13 jest doskonała. To pierwszy akt prawny potwierdzający, że platformy z treściami zamieszczanymi przez użytkowników dokonują ich rozpowszechniania i w związku z tym muszą albo uzyskać zgodę właścicieli praw, albo upewnić się, że w ich serwisach nie są dostępne nieautoryzowane treści. W Dyrektywie zawarto także regulację dotyczącą „trwałego usuwania”, która wymaga od platform dbałości o to aby nieautoryzowane treści nie pojawiały się ponownie w serwisach po ich usunięciu – to także nowość. – powiedziała Frances Moore, przewodnicząca IFPI.

Projekt dyrektywy będzie jeszcze zatwierdzany przez Komisję Prawną (JURI), a następnie zostanie przedłożony na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

DYREKTYWA W SPRAWIE PRAW AUTORSKICH NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM ZOSTAŁA PRZYJĘTA

Parlament Europejski 26 marca 2019 przegłosował projekt Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Obecnie trwa proces implementacji zapisów Dyrektywy do prawa polskiego

Dziękujemy wszystkim polskim europarlamentarzystom, którzy oddali głos na polską kulturę, polskich twórców. To duży krok na drodze do normalizacji zasad korzystania z treści kreatywnych w środowisku cyfrowym – skomentował głosowanie w Parlamencie Europejskim Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video.

Skupimy się teraz na procesie implementacji zapisów dyrektywy do polskiego prawa – naszym zadaniem będzie m.in. wyjaśnienie opinii publicznej faktycznego zakresu zmian wprowadzanych przez dyrektywę oraz wspieranie polskiego rządu w prawidłowym zaadaptowaniu unijnych zapisów – dodaje.

Oświadczenie po głosowaniu Parlamentu Europejskiego wydała także Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI):

Dziękujemy ustawodawcom za to, iż podjęli się nawigowania w tym złożonym środowisku, przyjmując za cel uchwalenie dyrektywy, która będzie miała wyjątkowe znaczenie dla społeczności dostarczającej treści. To pierwszy na świecie akt prawny, który potwierdza, że platformy z treściami zamieszczanymi przez użytkowników dokonują rozpowszechnienia tych treści i muszą w związku z tym albo uzyskać zgodę właściciela praw, albo zagwarantować, że żadne nieautoryzowane treści nie będą dostępne na ich platformach. W dyrektywie pojawia się także po raz pierwszy regulacja dotycząca „trwałego usuwania”, zobowiązująca platformy do dbałości o to, aby nieautoryzowane treści nie pojawiały się ponownie w serwisach po ich usunięciu.

Przed nami etap implementacji dyrektywy, w którym będziemy wspierać państwa członkowskie UE w zapewnieniu takiej transpozycji zapisów dyrektywy do krajowych legislacji, która będzie w pełni zgodna z jej celem oraz kluczowymi zasadami europejskiego i międzynarodowego prawa – czytamy w komentarzu Frances Moore, prezes IFPI.