Category - Uncategorized

STREAMING

STREAMING

Streaming: podstawowy kanał dystrybucji muzyki, który zastępuje sprzedaż fizyczną Streaming zyskuje coraz większą popularność, zarówno na świecie...

RYNEK MUZYCZNY

RYNEK MUZYCZNY

Konkurencja na dzisiejszym rynku muzycznym jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy artysta może wejść na rynek praktycznie bez żadnych...

VALUE GAP

CZYLI „LUKA” W PRZEPISACH PRAWNYCH Value gap jest luką prawną, która powstała w wyniku wyprzedzenia regulacji prawnych przez nowe...

ARTYKUŁ 17

Artykuł 17 (dawny 13) jest częścią zaproponowanej przez Parlament Europejski dyrektywy dotyczącej praw autorskich i dotyczy tylko serwisów...

O NAS

#Daj prawo kulturze jest kampanią prowadzoną przez środowiska twórcze w obronie praw autorskich na rynku cyfrowym, wprowadzenia jednolitych zasad...