You will love Vlog

Vlog is a carefully crafted WordPress theme with a focus on your video content. It will suit the needs of any personal video blog, all the way to complex magazine websites. Whether you need a website for video blogging, video tutorials and lessons or any sort of viral video sharing, Vlog is the perfect choice. YouTube, Vimeo, Dailymotion and other common video content never looked better!

Purchase now

Latest videos

FAKTY i MITY

Nowe zapisy w prawie autorskim związane ze zmianą sposobu wynagradzania artystów wykonawców z tytułu streamingu Czy obecnie artyści wykonawcy otrzymują wynagrodzenie z tytułu streamingu muzyki? TAK, na podstawie indywidualnie negocjowanych kontraktów fonograficznych i, jak pokazują statystki rynkowe, wynagrodzenie artystów z tego tytułu rośnie systematycznie i znacznie szybciej niż wynagrodzenia innych uczestników rynku, np. wytwórni. Czy wynagrodzenie na rzecz artystów wypłacane jest za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania? NIE, podobnie jak wynagrodzenia z tytułu sprzedaży muzyki w innych formach (np. płyt CD), które także nie jest wypłacane za pośrednictwem ozz Jaki jest więc cel akcji „Sprawiedliwa muzyka”? Organizacje Zbiorowego Zarządzania artystów wykonawców wnioskowały o wprowadzenie do projektu implementacji następujących zapisów: Art. 86¹. 1.  Artyści wykonawcy utworu muzycznego lub słowno-muzycznego są uprawnieni do stosownego wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 2.  Korzystający z utworu muzycznego lub słowno-muzycznego wypłaca wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań. Zapisy, które są popierane w ramach akcji „Sprawiedliwa muzyka”, jednoznacznie wskazują, że prawo do tego wynagrodzenia z tytułu streamingu miałoby być niezbywalne, tzn. że artysta nie mógłby go przenieść na żaden inny podmiot oraz że OZZ zostają wskazane jako jedyny podmiot uprawniony do pobierania wynagrodzenia dla artystów wykonawców z tytuł streamingu muzyki. Celem akcji jest więc przejęcie wynagrodzeń z tytułu streamingu przez organizacje zbiorowego zarządzania artystów wykonawców. W praktyce może oznaczać to, że artyści nie będą otrzymywali wynagrodzenia za streaming z tytułu podpisanych kontraktów fonograficznych, nie...

STREAMING

Streaming: podstawowy kanał dystrybucji muzyki, który zastępuje sprzedaż fizyczną Streaming zyskuje coraz większą popularność, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Ze tej formy korzysta już zdecydowana większość fanów muzyki. Według raportu IFPI „Engaging with Music 2022”, ze streamingu wideo w Polsce korzysta już blisko 89% badanych (82% globalnie) a ze streaming audio 61% (74% globalnie). Streaming odpowiedzialny jest także za większość przychodów rynku muzycznego. Dzieje się tak m.in. dlatego, że z płatnych serwisów subskrypcyjnych audio korzysta coraz więcej osób – w Polsce to już 30% wszystkich użytkowników muzyki a globalnie ponad 46%. Rosnące przychodu ze streamingu przekładają się na wzrost zarobków artystów wykonawców. Od 2017 r. o 120% wzrosła liczba artystów, których katalog na Spotify generował tantiemy powyżej 50 tys. dolarów (źródło: Spotify Loud and Clear 2022). Co także warte podkreślenia, w latach 2015-2019 wzrost udziału artystów w przychodach ze sprzedaży muzyki był większy niż ten przypisany do wytwórni (źródło: IFPI). Rosnące przychody artystów wykonawców to także zasługa cyfryzacji która przyniosła wysoką konkurencyjność rynku muzycznego. Obecnie każdy artysta może wejść na rynek praktycznie bez żadnych przeszkód i ma do dyspozycji ogromną ofertę w zakresie wsparcia swoich działań artystycznych, jak i dystrybucji samej muzyki. Dzięki rozwojowi cyfrowego rynku muzycznego artyści mają dziś pełną dowolność wyboru formy i zakresu współpracy z wytwórniami, dystrybutorami i serwisami muzycznymi. Od wysokości zaangażowania, ryzyka finansowego i formy przyjętej współpracy z wytwórnią lub dystrybutorem zależy wysokość wypłacanych artystom tantiem i może wynosić od 15 do nawet 90% przychodu ze streamingu. Dzisiaj w sektorze muzycznym to artyści wybierają z kim i jak chcą pracować, a mnogość wytwórni na polskim rynku świadczy o tym, że muzycy chętnie i często decydują się na współpracę z nimi, jako że dla muzyków wytwórnie są naturalnymi i pożądanymi...

RYNEK MUZYCZNY

Konkurencja na dzisiejszym rynku muzycznym jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy artysta może wejść na rynek praktycznie bez żadnych przeszkód i może skorzystać z ogromnej oferty, jeśli chodzi o nagranie i dystrybucję swojej muzyki. Ta bezprecedensowa dostępność daje ogromne możliwości. Jednak przy około 7 mln artystów korzystających z usług streamingu i 60 tys. utworów udostępnianych każdego dnia w samym tylko serwisie Spotify nie każdy artysta będzie w stanie utrzymać się ze streamingu, a dla wielu z nich przebicie się na rynku jest paradoksalnie trudniejsze. PARTNERSTWO W takiej sytuacji z pomocą przychodzą firmy fonograficzne. Decydując się na współpracę z wytwórnią fonograficzną, artysta otrzymuje wsparcie sprawnych i profesjonalnych zespołów, których zadaniem jest pomóc mu w osiągnięciu twórczego i komercyjnego sukcesu oraz budowaniu kariery. To od artysty zależy, jaką formę współpracy z wytwórnią płytową wybierze – od prostych umów dystrybucyjnych po ścisłą współpracę kreatywną i komercyjną. INWESTYCJE Firma fonograficzna to również ten element muzycznego ekosystemu, który inwestując w młode talenty jest największą siłą napędową całego rynku. Wytwórnie inwestują w profesjonalistów oraz infrastrukturę, dzięki czemu muzyki na świecie jest coraz więcej, odbiorcy mają do niej coraz szerszy i łatwiejszy dostęp, a artyści – większe szanse dotarcia do odbiorców. SZANSE Dzięki udoskonalaniu i przekształcaniu swojego biznesu firmy fonograficzne oferują artystom coraz większe możliwości. Wraz z rozwojem technologii, rosnącymi możliwościami środowiska cyfrowego i nowymi inwestycjami sektora fonograficznego zwiększają się również szanse na nowe źródła przychodów dla artystów: od usług streamingowych po metaverse czy np. muzykę w grach. TRANSPARENTNOŚĆ Wytwórnie fonograficzne zainwestowały dziesiątki milionów dolarów w swoje systemy informatyczne, aby uzyskać dostęp do bezprecedensowej liczby danych z cyfrowych serwisów muzycznych. Dzięki temu firmy...

IFPI OPUBLIKOWAŁA WYNIKI BADANIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA 20 RYNKACH MUZYCZNYCH

W jaki sposób słuchamy muzyki?

W październiku 2018 r. Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego IFPI opublikowała raport: Music Consumer Insight 2018, który zawiera analizę zachowań i preferencji konsumentów na 20 najważniejszych rynkach muzycznych na świecie. Raport oparty jest na badaniu przeprowadzonym przez agencję AudienceNet na demograficznie reprezentatywnej próbie użytkowników Internetu w wieku 16-64 lat. Po raz pierwszy badaniem objęta została również Polska. Raport w wersji prezentowanej poniżej zawiera dodatkowe dane dotyczące polskiego rynku muzycznego.