OŚWIADCZENIE ZPAV przeciwko agresywnej komunikacji przeciwników Dyrektywy

Oświadczenie Związku Producentów Audio Video w sprawie agresywnej narracji prowadzonej w mediach społecznościowych przez przeciwników Dyrektywy w sprawie praw autorskich.

Nie możemy przejść obojętnie wobec agresywnych i wulgarnych komunikatów, zamieszczanych przez przeciwników Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym w kanałach społecznościowych osób zaangażowanych w zainicjowany przez środowiska twórcze projekt „Daj prawo kulturze”.

Jakkolwiek możemy mieć różne opinie w wielu kwestiach i prowadzić długie, często nawet zacięte dyskusje, to jednak nie możemy zaakceptować narzuconego przez drugą stronę sposobu komunikacji, który polega na atakach i próbach zastraszenia osób publicznych oraz artystów zaangażowanych w kampanię.

Kategorycznie potępiamy agresywne ataki personalne, oparte na fałszywych informacjach i nakręcające spiralę nienawiści do twórców, artystów i polskiej kultury. Apelujemy o zachowanie odpowiedniej dla nowoczesnego, cywilizowanego społeczeństwa formy dyskursu publicznego.

Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym to kwestia niezwykle istotna, zarówno dla wszystkich twórców, jak i użytkowników kultury w internecie i jedynie merytoryczna dyskusja pozwoli nam zgłębić sedno sprawy i przyjąć jak najlepsze rozwiązania.

Związek Producentów Audio Video