LIST EUROPEJSKICH ŚRODOWISK KREATYWNYCH w sprawie poprawek do Artykułu 13 – z dnia 17 stycznia 2019 r.