IFPI w sprawie projektu Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Komentarz Frances Moore, przewodniczącej Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), w sprawie projektu Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym:

Doceniamy wysiłki ustawodawców, zmierzające do znalezienia rozwiązania w tak złożonej materii. Część zapisów art. 13 jest doskonała. To pierwszy akt prawny potwierdzający, że platformy z treściami zamieszczanymi przez użytkowników dokonują ich rozpowszechniania i w związku z tym muszą albo uzyskać zgodę właścicieli praw, albo upewnić się, że w ich serwisach nie są dostępne nieautoryzowane treści. W Dyrektywie zawarto także regulację dotyczącą „trwałego usuwania”, która wymaga od platform dbałości o to aby nieautoryzowane treści nie pojawiały się ponownie w serwisach po ich usunięciu – to także nowość. – powiedziała Frances Moore, przewodnicząca IFPI.

Projekt dyrektywy będzie jeszcze zatwierdzany przez Komisję Prawną (JURI), a następnie zostanie przedłożony na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.